کدخبر: 35560

حقوق یک کارگر ساده چقدر است؟

کارفرما ملزم است حداقل‌های قانونی که توسط شورای عالی کار مصوب می‌شود را به کارگران پرداخت کند و تفاوتی بین نیرو‌های متخصص و ساده پیش بینی نشده است.

آنچه دیگران می خوانند:

مهارت و تخصص در کار موضوعی است که بسیاری از کارفرمایان در حین استخدام به آن توجه بسیار زیادی دارند و یکی از معیار‌های اساسی استخدامی آنان به شمار می‌رود. سوالی که اینجا مطرح می‌شود این است که آیا کارفرما تعهدی بابت پرداخت حقوق و مزایای بیشتر به نیروی متخصص نسبت به کارگران ساده یا غیر ماهر دارد یا خیر؟در قانون کار برای شرکت‌هایی که تحت طبقه بندی مشاغل ندارند، هیچ تعهدی بابت پرداخت حقوق و مزایای بیشتر به کارگران ماهر متوجه کار کارفرما نیست!

یعنی کافی است کارفرما حداقل‌های قانونی که هرسال توسط شورای عالی کار مصوب می‌شود را به کارگران پرداخت کند و تفاوتی بین نیرو‌های متخصص و ساده در این قانون پیش بینی نشده است. در کارگاه‌های دارای طرح طبقه بندی مشاغل، موضوع متفاوت است. قبلا گفتیم که کارگاه‌هایی که بیش از ۵۰ نفر نیروی بیمه شده دارند موظف هستند نسبت به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل اقدام کنند.

در این طرح کارفرما موظف است به نسبت سابقه کار، مهارت، تخصص و سایر آیتم‌هایی که در طرح مشخص شده است، حقوق و مزایای کارگر را پرداخت کند؛ لذا طرح طبقه بندی مشاغل کمکی شایان برای نیرو‌های کار ماهر و با سابقه محسوب می‌شود.

 

منبع: شریان

ارسال نظر: