کدخبر: 33360

اعلام برنامه های مدرسه تلویزیونی برای فردا

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز جمعه ۲۵ مهر ۹۹ اعلام شد.

آنچه دیگران می خوانند:

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز جمعه 25 مهر99 اعلام شد.

متوسطه اول

ساعت 14.30 تا 15 فرهنگ و هنر  - درس طراحی سنتی      پایه هفتم

ساعت 15 تا 15.30 فرهنگ و هنر - طراحی ذهنی از پرندگان     پایه هشتم  

ساعت 15.30 تا 16 فرهنگ و هنر  -  فصل دوم گرافیک     پایه نهم  

دوره آموزش مجازی متوسطه :

ساعت 16 تا 16.30 آموزش مجازی-  نکاتی برای تدریس در کلاس 

متوسطه دوم نظری 

  ساعت 16.30 تا 17 تفکر و سواد رسانه ای  -  درس انتخابی-  مشترک تمام رشته ها   
   
  ساعت 17 تا 17.30 زمین شناسی  - پایه 11- علوم تجربی  و ریاضی فیزیک 
     
 ساعت 17.30 تا 18 تاریخ معاصر   -  پایه 11-رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک 

شبکه 4

ساعت 7.30 درس علوم وفنون ادبی 3 پایه 12 شته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت 8 درس فارسی 2 پایه 11 مشترک تمام رشته ها

ساعت 8.30 درس علوم وفنون ادبی 2 پایه 11 رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت 10.15 درس تاریخ 3 پایه 12 رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت 10.45 درس نگارش 1 و 2 پایه 10 مشترک تمام رشته ها

ساعت 11.15 درس تاریخ 3 پایه 12 رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت 11.45 درس ریاضی آمار 3 پایه 12 رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی

ساعت 12.15 درس  حسابان 1 پایه 11 رشته ریاضی فیریک

ساعت 12.45 درس فیزیک 1 پایه 10 رشته ریاضی فیزیک

ساعت 13.15 درس ریاضی وآمار 3 پایه 12 رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

شبکه قرآن ومعارف

 ساعت 15 درس اصول وعقاید3 پایه 12 رشته  علوم ومعارف

ساعت 15.30 درس اصول وعقاید 2 پایه 11 رشته علوم ومعارف اسلامی

ساعت 16 درس دین وزندگی 2 پایه 11 رشته علوم تجربی وریاضی

ساعت 16.30 درس  اصول وعقاید 1 پایه 10 رشته علوم ومعارف

 

ارسال نظر:

روی خط رسانه