کدخبر: 34214

ساعت و جدول پخش مدرسه تلویزیونی دانش آموزان برای جمعه 16 آبان

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای برای روز جمعه ۱۶ آبان ۹۹ اعلام شد.

آنچه دیگران می خوانند:

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز جمعه ۱۶ آبان ۹۹ اعلام شد.

 

شبکه آموزش:

آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷.۴۵ تا ۸

 

فنی و حرفه‌ای و کاردانش:

 

ساعت ۸ تا ۸.۳۰ ریاضی یک - پایه ۱۰ -شاخه فنی و حرفه‌ای 

 

ساعت ۸.۳۰ تا ۹ شیمی یک - پایه ۱۱-شاخه فنی وحرفه‌ای و کاردانش 

 

ساعت ۹ تا ۹.۳۰ فصل ۲ الزامات محیط کار - پایه ۱۰- -شاخه فنی وحرفه‌ای و کاردانش 

 

دوره ابتدایی:

 

ساعت ۱۰.۳۰ تا ۱۱ علوم و زندگی با محوریت پایه اول

 

ساعت ۱۱ تا ۱۱.۳۰ علوم و زندگی با محوریت پایه دوم 

 

ساعت ۱۱.۳۰ تا ۱۲ علوم وزندگی بامحوریت پایه سوم

 

ساعت ۱۲ تا ۱۲.۳۰ کار و فناوری پایه ششم

 

ساعت ۱۲.۳۰ تا ۱۳ اولیاء و معلمان مشکلات یادگیری دانش آموزان 

 

ساعت ۱۳ تا ۱۳.۳۰ فارسی و نگارش مقدماتی ویژه ناشنوایان 

 

متوسطه اول:

 

ساعت ۱۴.۳۰ تا ۱۵ کار و فناوری - فناوری اطلاعات (جلسه دوم) پایه هفتم 

 

ساعت ۱۵ تا ۱۵.۳۰ کاروفناوری - آموزش الکترونیک (جلسه دوم) پایه هشتم 

 

ساعت ۱۵.۳۰ تا ۱۶ کاروفناوری - ترسیم با رایانه (جلسه دوم) پایه نهم

 

دوره آموزش مجازی متوسطه

 

ساعت ۱۶ تا ۱۶.۳۰ مهارت‌های تربیتی - ارتباط متقابل با فراگیران 

 

متوسطه دوم 

 

ساعت ۱۶.۳۰ تا ۱۷ زمین شناسی - پایه ۱۱ - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک 

 

ساعت ۱۷ تا ۱۷.۳۰ تفکر و سواد رسانه‌ای - درس انتخابی - مشترک تمامی رشته‌ها

 

ساعت ۱۷.۳۰ تا ۱۸ تاریخ معاصر ایران - پایه ۱۱- علوم تجربی و ریاضی فیزیک 

 

شبکه ۴

 

ساعت ۷.۳۰ درس علوم وفنون ادبی ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

 

ساعت ۸ درس فارسی ۲ پایه ۱۱ مشترک تمام رشته ها. 

 

ساعت ۸.۳۰ درس علوم وفنون ادبی ۲ پایه ۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

 

ساعت ۱۰.۱۵ درس تاریخ ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی.

 

ساعت ۱۰.۴۵ درس نگارش ۱ و ۲ پایه ۱۰ مشترک تمام رشته ها.

 

ساعت ۱۱.۱۵ درس تاریخ ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی.

 

ساعت ۱۱.۴۵ درس ریاضی آمار ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی.

 

ساعت ۱۲.۱۵ درس حسابان ۱ پایه ۱۱ رشته ریاضی فیریک.

 

ساعت ۱۲.۴۵ درس فیزیک ۱ پایه ۱۰ رشته ریاضی فیزیک.

 

ساعت ۱۳.۱۵ درس ریاضی وآمار ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی

 

شبکه قران ومعارف اسلامی.

 

ساعت ۸ اصول و عقاید یک پایه ۱۰ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری 

 

ساعت ۸.۳۰ دین و زندگی دو پایه ۱۱ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری 

 

ساعت ۱۵ اصول و عقاید دو پایه ۱۱ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری 

 

ساعت ۱۵.۳۰ اصول و عقاید سه پایه ۱۲ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

 

ارسال نظر: