کدخبر: 33016

ماجرای تجاوز پسر جوان به زن 60 ساله!

زن 60 ساله تهرانی ادعا کرد توسط پسر جوانی آزار شیطانی دیده است.

آنچه دیگران می خوانند:

زن ۶۰ ساله به نام سوسن در نزد قاضی گفت: من سالهاست مطلقه و تنها هستم. در جریان فروش ماشینم با  پسر ۲۵ ساله ای به نام ناصر آشنا شدم او  ماشین را پسندید و من را به شام دعوت کرد وقتی به سمت رستوران می رفتیم ناصر به بهانه اینکه از خانه اش چیزی باید بردارد من را با خودش به خانه اش برد و همان جا ناگهان بدون در نظر گرفتن سن و سالم به من تجاوز کرد وقتی او بلند شد تا به سرویس برود من از ترس جانم و احتمال قتل داد و فریاد راه انداختم که همسایه ها نجاتم دادند.

ناصر هم در بازجویی ها گفت: من هیچ اقدام ناشایستی انجام ندادم او خودش برای شام به خانه ام آمد و مثل دیوانه ها داد و بیداد کرد وگرنه هیچ تجاوزی درکار نبود!

پرونده این تجاوز در دادگاه کیفری تهران رسیدگی شد و حکم هم صادر شد.

 

ارسال نظر: