کدخبر: 34387

آموزش کاردستی های زیبا با سنگ

در این مطلب چند نوع کاردستی با سنگ آموزش داده شده است.

آنچه دیگران می خوانند:

ساختن و خلق کردن یکی از تفاوتهای انسان با دیگر موجودات است . این تفاوت باعث می شود تا کودک نتواند بیکار باشد و نیاز دارد خود را مشغول کند. کاردستی این نیاز کودک را تامین می نماید و باعث شادابی او می گردد .

وسایل مورد نیاز:

- سنگ صاف

- گواش

- قلمو گواش

- ماژیک

- چشم عروسکی

rock-craft-02

rock-craft-03

rock-craft-04

rock-craft-05

 

ارسال نظر: