کدخبر: 34739

به راحتی یک گربه کاغذی زیبا بسازید

در این پست آموزش ساخت گربه کاغذی را برای شما آماده کرده ایم.

آنچه دیگران می خوانند:

 وسایل مورد نیاز:

1-کاغذ ارویگامی یا هر کاغذ دیگری که خیلی کلفت نباشد

2- قیچی

 یک تکه کاغذ به شکل مربع ببرید،تقریبا 15 سانتمتیر یا به همان اندازه ای که دوست دارید .

 گوشه بالای مربع را به گوشه پایین مربع تا کنید تا شکل یک مثلث شود.

گوشه بالایی راست را به گوشه پایینی مربع برگردانید . همانطور که در  شکل نشان داده شده است.

 همان کار را برای گوشه چپ مربع هم انجام دهید.

شکلی که بدست می آید باز هم مربع است.

لبه پایینی تکه راست را همانطور که در  شکل نشان داده شده است بطرف بالا تا بزنید. این قسمت گوش گربه را می سازد.

 قسمت بالا را به سمت میانه کار تا کنید .

و تکه پایین را هم به سمت میانه کار تا کنید همانطور که در قسمت آبی نشان داده شده است

کار تمام است می توانید اوریگامی خود را برگردانید، حالا سر یک گربه مشخص است

ba4493-1

ba4493-2

ba4493-3

 

ارسال نظر: