کدخبر: 35661

جهش ها ویروس کرونا را تهاجمی تر کرد؟

نتایج یک آزمایش جدید نشان می دهد که اگرچه ویروس کرونا بارها جهش ژنتیکی داشته اما این تغییرات باعث تهاجمی تر شدن این ویروس یا سخت تر شدن روند درمان نشده است.

آنچه دیگران می خوانند:

نتایج یک مطالعه تازه که در مجله Nature Communications منتشر شده است نشان می دهد که جهش های کووید-19 برخلاف تصور پیشین، ویروس کرونا را مسری تر نکرده اند.

این درحالیست که پزشکان و محققان تاکنون نگران بودند که تغییرات ایجاد شده در ویروس روی کارآییِ واکسن یا داروهای احتمالی، تأثیر منفی داشته باشد.

کووید 19 توسط ویروس SARS-CoV-2 ایجاد می شود. این ویروس در اواخر سال 2019 از منابع نامعلوم حیوانی به انسان منتقل شد. با توجه به این که، SARS-CoV-2 ممکن است هنوز به طور کامل با میزبان انسانی خود سازگار نباشد دانشمندان نگران بودند که ویروس با تغییرات جدید، تهاجمی تر شده باشد و قدرت انتقال آن در میان اجتماع انسانی افزایش یافته باشد.

در همین رابطه متخصصان کالج دانشگاهی لندن 46 هزار و 700 نمونه از ویروس SARS-CoV-2 را از 99 کشور مختلف تجزیه و تحلیل کردند. بر طبق نتایج این تحقیق، بررسی الگوهای فعلی تنوع ژنومی در همه قاره ها این را نشان می دهد که از زمان انتقال این ویروس به انسان در اواخر سال 2019 در کل مجموعه داده ها، هیچ موردی از جهش نبوده که محققان را متقاعد کند که با افزایش یا کاهش قابل توجهی در انتقال روبه رو بوده اند.

«لوسی ون دورپ»، نویسنده اول این مطالعه از موسسه ژنتیک کالج دانشگاهی لندن، گفت: خوشبختانه اکنون می دانیم که هیچ کدام از جهش های ویروس باعث گسترش سریع کووید-19 نمی شود اما همچنان باید هوشیار بمانیم و جهش های جدید را دنبال کنیم به ویژه زمانی که واکسن آماده شود.

 

ارسال نظر: