کدخبر: 34488

خانم بازیگر و تسلیم روزگار شدن!

شهناز شهبازی با انتشار این عکس نوشت: آنچه هست را بپذیر، آنچه بود را رها کن و به آنچه خواهد شد ایمان داشته باش.

آنچه دیگران می خوانند:

شهناز شهبازی با انتشار این عکس نوشت:

آنچه هست را بپذیر، آنچه بود را رها کن و به آنچه خواهد شد ایمان داشته باش.

شهناز+شهبازی

ارسال نظر: