کدخبر: 35891

پانته آ بهرام عزادار شد

پانته آ بهرام با نتشار این عکس نوشت: دستم می لرزد. ذهنم جمعیتِ پراکنده ای ست از عکسها، خنده ها ، نگاهها، سلامها، خنده ها ، آغوش‌ها ، هدیه ها ،دویدن ها ، درخت ها ، خنده ها، خنده ها...

آنچه دیگران می خوانند:

 پانته آ بهرام با نتشار این عکس نوشت:

دستم می لرزد. ذهنم جمعیتِ پراکنده ای ست از عکسها، خنده ها ، نگاهها، سلامها، خنده ها ، آغوش‌ها ، هدیه ها

 

ارسال نظر: