کدخبر: 32861

مدرسه تلویزیونی فردا چه درس‌هایی آموزش می‌دهد؟

جدول دروس مقاطع مختلف تحصیلی روز سه شنبه ۱۵مهرماه ازشبکه های ۷ و۴ و قران و معارف سیما اعلام شد.

آنچه دیگران می خوانند:

به نقل از روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، جدول برنامه های دروس مدرسه تلویزیونی ایران بدین شرح است:       

شبکه ‌آموزش:

آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷:۴۵تا ۸

فنی و حرفه ای و کاردانش:

ساعت٨  تا ٨:٣٠ نقشه کشی فنی رایانه ای  -  پایه ۱۰- قسمت سوم -شاخه کاردانش و فنی حرفه ای و کاردانش

ساعت٨:٣٠ تا٩ آموزش نرم افزار -اتوکد / جلسه سوم -تمامی پایه ها-مشترک بین دو رشته نقشه کشی ساختمان و معماری داخلی  کار و دانش

ساعت ۹تا۹:۳۰ درس طراحی یک  -پایه ۱۰ - رشته گرافیک و نقاشی - شاخه  فنی وحرفه ای

ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵ تربیت بدنی (روانشناسی )  - پایه ۱۲ -رشته تربیت بدنی -شاخه کاردانش و فنی وحرفه ای

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰ نقاشی  - رشته گرافیک  - پایه۱۱ - شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش

۶پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠ فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰ فارسی و نگارش پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا۱۲:۱۰ مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه سوم

ساعت۱۲:۱۰ تا۱۲:۴۰ بازی و ریاضی پایه چهارم

ساعت۱۲:۴۰ تا۱۳:۱۰ فارسی و نگارش    پایه پنجم

ساعت۱۳:۱۰ تا۱۳:۴۰ مطالعات و مهارت های اجتماعی  پایه ششم

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰علوم تجربی- اتم ها الفبای مواد- پایه هفتم

ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠علوم تجربی - تغیر شیمیایی در خدمت زندگی پایه هشتم  

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶علوم تجربی- رفتار اتم ها با یکدیگر پایه نهم  

دوره آموزش مجازی متوسطه:

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ : تولید محتوای الکترونیک- جلسه نهایی و جمع بندی

متوسطه دوم:

 ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ زیست شناسی ۲ -  پایه ۱۱- علوم تجربی   
   
ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ زیست شناسی  ۳ - پایه ۱۲- علوم تجربی  
     
ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ شیمی ۲ -  پایه ۱۱ - رشته علوم تجربی   

ساعت ٢٠تا٢:٢۵ ریاضی ۱ / دنباله حسابی - پایه۱۰  - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت٢٠:٢۵ تا٢:۵٠ ریاضی /درس  ترکیب توابع  - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی

سه شنبه۱۵مهرشبکه ۴ ساعت۷:۳۰درس جامعه شناسی۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت۸ درس زبان خارجی۲پایه۱۱مشترک تمام  رشته ها

ساعت۸:۳۰درس ریاضی آمار۲ پایه۱۱ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت۱۰:۱۵درس جامعه شناسی۲ پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی

ساعت۱۰:۴۵درس جغرافیای ایران پایه۱۰مشترک تمام رشته ها

ساعت۱۱:۱۵درس جامعه شناسی۱پایه۱۰ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت۱۱:۴۵درس زبان خارجی۳ پایه۱۲مشترک تمام رشته ها

ساعت۱۲:۱۵درس  حسابان۲ پایه۱۲رشته ریاضی فیریک

ساعت۱۲:۴۵درس هندسه ۲پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک

ساعت۱۳:۱۵درس حسابان۲ پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک

سه شنبه ۱۵مهرشبکه قران ومعارف اسلامی:

ساعت۱۵درس احکام ۳ پایه۱۲رشته  علوم ومعارف

ساعت۱۵:۳۰درس تاریخ اسلام۳پایه۱۲رشته علوم ومعارف اسلامی

ساعت۱۶درس علوم ومعارف  قرانی۲ پایه ۱۱رشته علوم ومعارف 

ساعت۱۶:۳۰درس پیام آسمانی پایه۸درس دوم متوسطه دوره اول آموزش داده خواهد شد.

 

ارسال نظر: