کدخبر: 33391

جدول برنامه‌های درسی 26 مهر مدرسه تلویزیونی

جدول شماره ۴۲ مدرسه تلویزیونی ایران روز شنبه ۲۶مهر منتشر شد.

آنچه دیگران می خوانند:

جدول شماره ۴۲ مدرسه تلویزیونی ایران روز شنبه ۲۶مهر به شرح زیر است:

شبکه آموزش:

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰

زبان انگلیسی -حروف الفبا پایه هفتم

ساعت ۱۵:۰۰ تا۱۵:۳۰

زبان انگلیسی - مکالمه و لغات درس دو پایه هشتم

ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۶

زبان انگلیسی - تمرین درس ۱و ۲ پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه:

ساعت ۱۶ تا ۱۶:۳۰:

آموزش مجازی- سناریوی درس

متوسطه دوم:

ساعت ۱۶:۳۰ تا۱۷

زیست شناسی ۳ - پایه ۱۲ - رشته علوم تجربی

ساعت ۱۷ تا ۱۷:۳۰

زیست شناسی ۲ - پایه ۱۱- رشته علوم تجربی

ساعت ۱۷:۳۰ تا۱۸

کارگاه کار آفرینی و تولید - پایه ۱۱- مشترک همه رشته‌ها

 

ارسال نظر: