کدخبر: 34046

اعلام برنامه های مدرسه تلویزیونی برای فردا؛ دوشنبه 12 آبان

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز دوشنبه ۱۲ آبان ۹۹ اعلام شد.

آنچه دیگران می خوانند:

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش آموزان برای روز دو شنبه 12 آبان 99 اعلام شد.

شبکه ‌آموزش:

آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت 7.45 تا 8

فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت 8  تا 8.30 مستندات خرید - پایه 11 - رشته  حسابداری -شاخه  فنی و حرفه ای 

ساعت 8.30 تا 9 درس عملیات تکمیلی پودمان برنامه ریزی تمرین  - رشته تربیت بدنی - پایه 12`-شاخه فنی وحرفه ای 

ساعت 9تا 9.30 دانش فنی پایه پودمان 1-پایه 10- رشته تربیت بدنی-شاخه  فنی  وحرفه ای 

ساعت 20.50 تا 21.15 طراحی با تکنیک مداد رنگی  - پایه 12  -  رشته گرافیک   - شاخه فنی و حرفه ای و  کاردانش

ساعت 21.15 تا 21.50 طراحی و دوخت لباس بچه گانه   -  پایه 11- رشته  طراحی و دوخت   - شاخه فنی و حرفه ای 

دوره ابتدایی:

ساعت 10.30 تا 11 علوم تجربی و تفکر  پایه اول

ساعت 11 تا 11.30 بازی و ریاضی پایه  دوم 

ساعت 11.30 تا 12 بازی و ریاضی  پایه سوم

ساعت 12 تا 12.30 فارسی و نگارش  پایه چهارم

ساعت 12.30 تا 13 بازی و ریاضی پایه پنجم  

ساعت 13 تا 13.30  بازی و ریاضی پایه ششم

ساعت 13.30 تا 13.50 آموزش نوآموزان   پیش دبستانی 

متوسطه اول:

ساعت 14.30 تا 15 مطالعات اجتماعی - درس 7 تولید و توزیع     پایه هفتم 

ساعت 15 تا 15.30 مطالعات اجتماعی- درس 7 ارتباط و رسانه    پایه هشتم 

ساعت 15.30 تا 16 مطالعات اجتماعی- درس 6 زیست بوم ها در خطرند  پایه نهم 

  دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت 16 تا 16.30 مهارت های تربیتی -هوش های چند گانه  

متوسطه دوم  :

 ساعت 16.30  تا 17 عربی و زبان قرآنی یک  -  پایه 10 -  رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک 

 ساعت 17 تا 17.30 عربی و زبان قرآنی دو   - پایه 11-  رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک  
 
ساعت 17.30 تا 18 عربی و زبان قرآنی سه  - پایه 12- علوم تجربی و ریاضی فیزیک  

ساعت 20 تا 20.25 فیزیک 1/نیروی بین مولکولی   - پایه 10 - رشته علوم تجربی 

ساعت 20.25 تا 20.50 ‌ریاضی 2/ قضیه تالس -پایه 11  - رشته علوم تجربی 

شبکه 4

ساعت 7.30 درس علوم وفنون ادبی 1 پایه 10 رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت 8 درس جغرافیای 3 پایه 12 رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت 8.30 درس منطق پایه 10 ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت 10.15 درس فارسی 3 پایه 12 مشترک تمامی رشته ها.

ساعت 10.45 درس انسان ومحیط زیست پایه 11 مشترک تمام رشته ها.

ساعت 11.15 درس فارسی 3 پایه 12 مشترک تمامی رشته ها.

ساعت 11.45 درس سلامت وبهداشت پایه 12 مشترک تمام رشتهها.

ساعت 12.15 درس جغرافیای 2 پایه 11 رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت 12.4 درس فیزیک 1 پایه 10 رشته ریاضی فیزیک.

ساعت 13.15 درس مدیریت خانواده وسبک زندگی پایه 12 مشترک تمام رشته ها

شبکه قران ومعارف اسلامی

ساعت 8 تاریخ  اسلام 1 پایه 10 رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم   نظری 

ساعت 8.30 تاریخ  اسلام 2 پایه  11 رشته علوم و معارف اسلامی  متوسط دوم نظری 
 
ساعت 11 درس هدیه های آسمانی   سوم دبستان.

ساعت 11.30 درس آموزش قرآن  دوم    دبستان.

ساعت 15 دین و زندگی 1 پایه دهم    رشته علوم و معارف اسلامی  متوسطه دوم  نظری 

ساعت 15.30 آموزش قران پایه هشتم   مقطع  اول متوسطه

 

ارسال نظر: