کدخبر: 34244

جدول پخش برنامه‌های مدرسه تلویزیونی شنبه ۱۷ آبان

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز شنبه ۱۷ آبان ۹۹ اعلام شد.

آنچه دیگران می خوانند:

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانشآموزان برای روز شنبه ۱۷ آبان ۹۹ اعلام شد.

شبکه آموزش:

آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷.۴۵ تا ۸

فنی و حرفه‌ای و کاردانش:

ساعت ۸ تا ۸.۳۰ کاربرد کورل - رشته گرافیک - پایه ۱۰ شاخه فنی و حرفه‌ای و کاردانش

ساعت ۸.۳۰ تا ۹ شیمی یک - درس مشترک کلیه رشته‌ها - پایه ۱۱- شاخه کار و دانش و فنی و حرفه‌ای

ساعت ۹ تا ۹.۳۰ شهروند الکترونیک /برنامه نویسی - پایه ۱۰ - رشته شبکه و نرم افزار رایانه - شاخه کاردانش

ساعت ۲۰.۵۰ تا ۲۱.۱۵ کارگاه خوشنویسی جلسه ۴ حروف منفرد - پایه ۱۰ - شاخه فنی و حرفه‌ای و کاردانش

ساعت ۲۱.۱۵ تا ۲۱.۵۰ تعمیر سیستم برق خودرو/ سیستم کولر ماشین - پایه ۱۱- رشته مکانیک - شاخه فنی و حرفه‌ای

دوره ابتدایی:

ساعت ۱۰.۳۰ تا ۱۱ فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ۱۱ تا ۱۱.۳۰ بازی و ریاضی پایه دوم

ساعت ۱۱.۳۰ تا ۱۲ علوم تجربی و تفکر پایه سوم

ساعت ۱۲ تا ۱۲.۳۰ بازی و ریاضی پایه چهارم

ساعت ۱۲.۳۰ تا ۱۳ فارسی و نگارش پایه پنجم

ساعت ۱۳ تا ۱۳.۳۰ علوم تجربی و تفکر پایه ششم

ساعت ۱۳.۳۰ تا ۱۳.۵۰ آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول:

ساعت ۱۴.۳۰ تا ۱۵ نگارش - درس دوم (بخش‌های نوشته) پایه هفتم

ساعت ۱۵ تا ۱۵.۳۰ نگارش - درس دوم (افکار و گفتار مان را بنویسم) پایه هشتم

ساعت ۱۵.۳۰ تا ۱۶ نگارش - درس دوم (واژه‌ها را بشناسیم) پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه:

ساعت ۱۶ تا ۱۶.۳۰ مهارت‌های تربیتی - ارتباط متقابل با فراگیران

متوسطه دوم

ساعت ۱۶.۳۰ تا ۱۷ زیست شناسی ۳ - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی

ساعت ۱۷ تا ۱۷.۳۰ زیست شناسی ۲ - پایه ۱۱- رشته علوم تجربی

ساعت ۱۷.۳۰ تا ۱۸ کارگاه کار آفرینی و تولید - پایه ۱۱ - مشترک تمامی رشته‌ها

ساعت ۲۰ تا ۲۰.۲۵ ریاضی ۳ / مثلثات - پایه ۱۲- رشته تجربی

ساعت ۲۰.۲۵ تا ۲۰.۵۰ ریاضی ۲/ تشابه - پایه ۱۱ -رشته تجربی

شبکه ۴

ساعت ۷.۳۰ درس علوم وفنون ادبی ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم ومعارف اسلامی.

ساعت ۸ درس فارسی ۲ پایه ۱۱ مشترک همه رشته ها.

ساعت ۸.۳۰ درس علوم وفنون ادبی ۲ پایه ۱۱ ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت ۱۰.۱۵ درس تاریخ ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ۱۰.۴۵ درس نگارش ۱ و ۳ پایه ۱۰ مشترک تمام رشته ها.

ساعت ۱۱.۱۵ درس تاریخ ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت ۱۱.۴۵ درس ریاضی آمار ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت ۱۲.۱۵ درس حسابان ۱ پایه ۱۱ رشته ریاضی فیزیک.

ساعت ۱۲.۴۵ درس فیزیک ۱ پایه ۱۰ رشته ریاضی فیزیک.

ساعت ۱۳.۱۵ درس ریاضی وآمار ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

شبکه قران ومعارف اسلامی

ساعت ۸ علوم و معارف قرآنی ۱ پایه ۱۰ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت ۸.۳۰ علوم و معارف قرآنی سه پایه ۱۲ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت ۱۱ درس انس با قرآن کودکان پیش دبستانی.

ساعت ۱۱.۳۰ درس آموزش قرآن اول دبستان.

ساعت ۱۵ دین و زندگی ۳ پایه دوازدهم رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۵.۳۰ آموزش قرآن پایه هفتم مقطع اول متوسطه

 

ارسال نظر: