کدخبر: 34349

عزرائیل انسان را به یک باره خفه مى کند؟

آیا به هنگام جان سپردن عزرائیل انسان را به یک باره خفه مى کند و انسان مى میرد؟

آنچه دیگران می خوانند:

مرگ یعنى انتقال از جهان جسمانى و عالم مادى به عالم برزخ ‌(۱)

اما اینکه در لحظه مرگ حضرت عزرائیل براى قبض روح حاضر می‌شود، امر مسلمى نیست. بلکه ظاهر قرآنى خلاف آن است. زیرا در قرآن چهار دسته آیات است که به مرگ اشاره دارد:

دسته اول آیاتى که مرگ را مستقیما به خدا نسبت مى‌دهند: «الله یتوفى الانفس حین موتها خدا جان را در زمانه مدت آن مى‌گیرد»،(۲)

دسته دوم آیاتى که مرگ را به حضرت عزرائیل ملک الموت نسبت مى‌دهد: «قل یتوفاکم ملک الموت الذى و کل بکم بگو جان شما را فرستند مرگ که بر شما وکیل است، مى‌گیرد»،(۳)

دسته سوم آیاتى که مرگ را به فرستادگان الهى نسبت مى‌دهد: «توفّته رسلنا جان او را فرستادگان ما مى‌گیرد»،(۴)

دسته چهارم آیاتى که مرگ را به فرشتگان الهى نسبت می‌دهد: آیات ۲۸ و ۳۲ سوره نحل و ۹۷ سوره نساء.

دلیل این اختلاف نسبت‌ها این است که مراتب و اسباب مرگ مختلف است. ملائکه (یا همان فرستادگان الهى) علت نزدیکتر و سبب قریب مرگ هستند که مأمور از طرف ملک‌الموت هستند. و حضرت عزرائیل ما فوق آنها و فرمانده آنهاست که او نیز، مستقیما از خدا دستور مى‌گیرد و به ملائکه دستور مى‌دهد. خلاصه اینکه فرمانده اصلى خداست و فرمانده میانى حضرت عزرائیل و اقدام کننده ملائکه هستند،(۵)

(۱) (معاد استاد مطهرى، انتشارات صدار، ص ۵۳ ۳۵).

(۲) (زمر/ ۴۲).

(۳) (سجده/ ۱۱).

(۴) (انعام/ ۶۱).

(۵) (المیزان، ج ۱۶، ص ۳۷۶ و تفسیر نمونه، ج ۱۷، ص ۱۴۰ ۱۳۹). پرسمان

 

ارسال نظر: